Zaloguj się

Zarejestruj się

Administratorem danych osobowych jest "may-Be" Patryk Włodarczyk, ul. Armii Krajowej 32, 94-046 Łódź, NIP: 727-279-44-89. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym magnahusaria.pl. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.