Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:

„may-Be” Patryk Włodarczyk
ul. Armii Krajowej 32
94-046 Łódź
NIP: 727-279-44-89

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
wykonania obowiązków prawnych; wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.
przesyłania oferty handlowej i utrzymywania kontaktów handlowych

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. świadczące nam usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein, Islandię).

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez

okres realizacji umowy lub wykonania obowiązków,
przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane podatkowe, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.